เรามารู้จักหลอดฆ่าเชื้อโรคกันเถอะ

เรามารู้จักหลอดฆ่าเชื้อโรคกันเถอะ

ในปัจจุบันนี้ทั่วทุกมุมโลกล้วนกำลังประสบกับปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID 19 ซึ่งเป็นเชื้อโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่มีความรุนแรงมาก และส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า และเป็นเพื่อการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งคิดค้นหาวิธีการในการกำจัดเชื้อโรค COVID 19 และปัจจุบันได้มีการใช้รังสี UV หรืออัลตร้าไวโอเลตฉายลงบนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค โดยอุปกรณ์ที่เรานิยมนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจะใช้เป็นหลอดรังสี UVC Lamp หรือ หลอดฆ่าเชื้อ โดยพบว่า UVC Lamp หรือ หลอดฆ่าเชื้อ นั้น สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา รวมถึงไวรัส DNA และ RNA ได้ โดยช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวนี้จะครอบคลุมในช่วงของรังสี UVC และ UVB นั่นเอง ซึ่งความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดในการฆ่าเชื้อ COVID 19

หลอดฆ่าเชื้อ หรือ UVC Lamp สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากรังสี UV อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือดวงตา อาจจะต้องสวมชุด PPE ใส่ถุงมือ สวมแว่นตากันแสงในขณะที่มีการใช้งานทุกครั้ง