วิธีการชำระเงิน

 

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
หมายเลขบัญชี 065-1-91787-5
บจก. ยาร์ดอิเลคทริค แอนด์ ไลท์ติ้ง

สาขาลาดพร้าว  99

ออมทรัพย์